các loại cây thuốc nam quý

Táo mèo phòng chống tăng huyết áp hiệu quả

Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, táo mèo có tác dụng hạ huyết áp là thông qua cơ chế làm giãn

Tử uyển Chữa suy nhược cơ thể

Tử uyển (Aster tataricú L.J), tên khác là thanh uyển, dã ngưu bàng, là một cây thảo, sống lâu năm, cao 1-1,2m. Bộ